Júma

[aka Arara, Kagwahibm, Kagwahiph, Kagwahiv, Kavahiva, Kawahip, Kawaib, Yumá]

Classification: Tupian

·

critically endangered