Khisa

[aka Komono, Khi Khipa, Kumwenu]

Classification: Niger-Congo

·

threatened