Drung

[aka Dulong, Taron, T'rung]

Classification: Sino-Tibetan

·

vulnerable

Language metadata

Dulong, Taron, T'rung, Kiu, Qui, Kiutze, Qiuzi, Kiupa, Kiao, Rawang, Trung, Metu, Melam, Tamalu, Tukiumu, Tulung, Qiu, Nung, Nu-tzŭ, 獨龍語

Sino-Tibetan, Nungish

roman scripts

ISO 639-3

duu

As csv

OLAC search

Language information by source

Discussion

comments powered by Disqus